• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Kollektivtilbud i Østfold

Urbanet Analyse og Asplan Viak utreder kollektivtilbudet i Østfold på vegne av Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma.  

Prosjektet består av en gjennomgang av eksisterende kollektivtilbud for å se hvordan dette bør videreutvikles for å nå overordnede målsettinger. For Nedre Glomma betyr dette at kollektivtilbudet må utvikles for å bidra til å nå nullvekstmålet. For fylket som helhet er det viktig at kollektivtilbudet fremstår som et attraktivt for arbeids- og studiereiser.

Utredningen av kollektivtilbudet i Nedre Glomma er gjennomført . Resultatene er rapportert i UA rapport 91/2017.

Kollektivtilbudet i resten av Østfold vil gjennomgås i løpet av høsten 2017.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Marte
  Bakken Resell
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Maria
  Amundsen
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg
 • Øyvind
  Dalen (Asplan Viak)
 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)
 • Anne
  Merete Andersen (Asplan Viak)