• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Utredning

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Kolumbus utrede konsekvenser av å gå over fra dagens ferge til elferge på sambandet mellom Vassøy og Stavanger sentrum. I tillegg skal vi utrede mulighetene for å flytte anløpssted fra Stavanger sentrum til Bjørnøy. Oppdraget skal belyse hva en slik ruteomlegging vil ha å si for trafikkbelastning/ reiseutvikling, driftskostnader, energiforbruk og miljøutslipp. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Kristine
    Wika Haraldsen