• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Innfartsparkering

Sammen med Asplan Viak skal Urbanet Analyse utforme en strategi for innfartsparkering på stasjoner langs Bergensbanen og Sørlandsbanen. Prosjektet består av en situasjonskartlegging av alle stasjonene langs de to banestrekningene, samt en analyse av framtidig potensial for innfartsparkering, gitt forventet på befolkningsvekst og prognoser for reiseatferd.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Maria
    Amundsen