• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Skyss

Urbanet har sammen med Asplan rammeavtale med Skyss om kollektivfaglig bistand innenfor kategoriene:

 • Utvikling av kollektivtilbudet – analyser av linjenett og rutetilbud (buss, båt og bybane)
 • Utvikling av kollektivtilbudet – strategiske og økonomiske analyser

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Marte
  Bakken Resell

Andre bidragsytere

 • Øyvind
  Sundfjord
 • Trygve
  Andresen
 • Ingvild
  Nordtveit