• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Tiltak for bedre luftkvalitet

Drammen kommune har engasjert Urbanet Analyse og NILU i samarbeid som faglig bistand til å vurdere og beregne tiltak for å bedre luftkvaliteten i Drammen. Utredningen vektlegger langsiktige tiltak for bedret luftkvalitet.

Miljødirektoratet har pålagt Drammen kommune å revidere tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet. Det ble samtidig stilt krav til revisjon av tiltaksutredningene i Oslo, Bergen og Stavanger. Trondheim kommune ble bedt om vurdere framtidig forurensningssituasjon. Heller ikke her var tiltaksutredningen vurdert til å være tilstrekkelig, men luftkvalitetsmålingene hadde vist en nedadgående trend de siste tre årene.

Den reviderte tiltaksutredningen skal sendes Miljødirektoratet senest 1. juni 2017, etter en forutgående politisk behandling. Tiltaksutredningen utarbeides på oppdrag av Drammen kommune. Kommunen inngår i et prosjektsamarbeid med Statens vegvesen Buskerud og Buskerud fylkeskommune for å få revidert tiltaksutrendingen.

I Drammen utløses utredningsplikten av overskridelse av øvre vurderingsterskel for årsmiddel for NO2, og øvre vurderingsterskel for antall døgn med overskridelse av døgnmiddel for PM10.

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg
 • Hilde
  Solli
 • Britt
  Ann K. Høiskar (NILU)
 • Ingrid
  Sundvor (NILU)