• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Forstå kundene

Urbanet Analyse skal gjennomføre en kundesegmentering for Jernbaneverket for å kartlegge ulike kundegrupper i jernbanens influensområdet. Hensikten er å benytte dette i strategisk, samlet og langsiktig planlegging av transportnettverket i Norge hvor jernbanen inngår som et av flere transportmidler.

Det overordnende målet er å forstå kundene bedre og benytte denne kunnskapen til å legge til rette for en økning i andelen som reiser med kollektivtransport. Som en del av arbeidet skal vi utarbeide kundeprofiler som kan benyttes til langsiktig planlegging av kollektivtransport.

Både kvalitative og kvantitative metoder vil gi datagrunnlag i prosjektet. Urbanet og Jernbaneverket kommer til å ha et tett samarbeid i prosjektets ulike faser.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mats
  Johansson
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Torbjörn
  Eriksson
 • Maria
  Amundsen
 • Katrine
  Næss Kjørstad