• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Ny utredning om togreiser til og fra Oslo Lufthavn

Ny utredning om togreiser til og fra Oslo Lufthavn

På oppdrag av Jernbanedirektoratet skal Urbanet Analyse utrede de reisendes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn.

Bakgrunnen for oppdraget er at det ikke finnes tilstrekkelig med kunnskap til å gi et fullgodt bilde av bakgrunnen for de reisendes valg av tilbringertjeneste med tog. I dag er et to separate togtilbud som betjener flyplassen: Flytoget og det integrerte lokal- og regiontogtilbudet, hvor Flytoget har den største markedsandelen.

En sentral del av oppdraget er å gjennomføre en markedsundersøkelse/verdsettingsanalyse for å kartlegge de reisendes preferanser når det gjelder togreiser til og fra Oslo Lufthavn.

Foto: C. F. Salicath/Flytoget


Se rapport