• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Lokal luftkvalitet i Drammen og Bergen

Lokal luftkvalitet i Drammen og Bergen

Urbanet Analyse og NILU- Norsk institutt for luftforskning utarbeider i samarbeid tiltaksutredninger for lokal luftkvalitet i Drammen og Bergen kommune.

Tiltaksutredningen skal angi tiltak og vise effekt av disse for å sikre god lokal luftkvalitet. Det vil si at konsentrasjonene av de helseskadelige stoffene som NO2 og partikler (PM) må være under grenseverdiene. Sentrale tiltak handler om å redusere trafikken. I tiltaksutredningene har Urbanet Analyse ansvar for trafikkberegninger og vil sammen med NILU vurdere og beregne aktuelle tiltak for bedre luftkvalitet i Bergen og Drammen.

Tidligere har Urbanet Analyse sett på strakstiltak ved fare for høy luftforurensing og trafikkreduserende tiltak og effekt på NO2.

Lokal luftkvalitet i Bergen

Lokal luftkvalitet i Drammen