• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Bård Norheim invitert til offentlig høring i Riksdagen i Sverige om framtidas kollektivtrafikk

Bård Norheim invitert til offentlig høring i Riksdagen i Sverige om framtidas kollektivtrafikk

Trafikutskottet i Sveriges Riksdag arrangerer 24. November en offentlig høring om hvordan få flere reisende for framtiden. Det er totalt 11 innlegg på denne høringen, og hvor Bård Norheim fra Urbanet invitert til å snakke om strategiske analyser for kollektivtransportsektoren. Fokus for innlegget vil være de analysene som er gjort i Norge i forbindelse med nullvekstmålet, og hvordan kostnadene ved avhenger av virkemiddelbruk. Resultatene fra de 9 største byene i Norge blir supplert med nye analyser for Gøteborg, Malmø og Uppsala.